Znaleziono 3 artykuły

A. P. Juszkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Historia matematyki, od czasów najdawniejszych do początku czasów nowożytnych", pod red. A. P. Juszkiewicza, Warszawa 1975 : [recenzja] Zofia Pawlikowska-Brożek A. P. Juszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 151-155
"Istoriko-matiematiczeskije issledowanija", Wypusk VII, pod red. G. F. Rybkina, A. P. Juszkiewicza, Moskwa 1954 : [recenzja] Stanisław Dobrzycki A. P. Juszkiewicz (aut. dzieła rec.) G. F. Rybkin (aut. dzieła rec.) s. 171-175
"Istorija matiematiki", t. I, K. A. Rybnikow, Moskwa 1960; "Istorija matiematiki w drewnosti", E. Kolman, Moskwa 1961; "Istorija matiematiki w sriednije wieka", A. P. Juszkiewicz, Moskwa 1961; "Istorija matiematiki ot Diekarta do sieriediny XIX stoletija", G. Wieleitner, Moskwa 1960 : [recenzja] A. P. Juszkiewicz (aut. dzieła rec.) E. Kolman (aut. dzieła rec.) K. A. Rybnikow (aut. dzieła rec.) G. Wieleitner (aut. dzieła rec.) s. 297-298