Znaleziono 13 artykułów

Ryszard Juszkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miasta północnomazowieckie pod bombami Ryszard Juszkiewicz s. 69-90
Uwagi o działaniach Mazowieckiej Brygady Kawalerii na Mazowszu we wrześniu 1939 roku Jan Mazur Ryszard Juszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 89-115
Słów kilka o "Bieżuńskich Zeszytach Historycznych" Ryszard Juszkiewicz s. 110-115
"Działania militarne na Mazowszu północnym i w korytarzu pomorskim w 1920 roku", Ryszard Juszkiewicz, Warszawa 1997 : [recenzja] Eugeniusz Hull Ryszard Juszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 119-122
"Obrona środkowej Narwii i Biebrzy w 1939 roku", Włodzimierz Kozłowski, Łódź 1981 : [recenzja] Ryszard Juszkiewicz Włodzimierz Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 134-138
Oddziały partyzanckie i wywiadowcze na pograniczu północnego Mazowsza i Prus Wschodnich Ryszard Juszkiewicz s. 213-254
"Spadochrony na drzewach", Napoleon Rydzewski, przeł. z j. ros. Grzegorz Latuszyński, Warszawa 1973 : [recenzja] Ryszard Juszkiewicz Grzegorz Latuszyński (aut. dzieła rec.) Napoleon Rydzewski (aut. dzieła rec.) s. 226-230
"Bitwa pod Mławą 1939", Ryszard Juszkiewicz, Warszawa 1979 : [recenzja] Włodzimierz Kozłowski Ryszard Juszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 280-284
Bitwa pod Mławą (1-4 IX 1939) Ryszard Juszkiewicz s. 329-374
Wojna polsko-bolszewicka na Mazowszu Edward Treter Ryszard Juszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 376-382
Bitwa graniczna w powiecie działdowskim (wrzesień 1939) Ryszard Juszkiewicz s. 391-426
    Zacytuj
  • Udostępnij
Moja odpowiedź Ryszard Juszkiewicz Józef Drężek (aut. dzieła rec.) s. 455-463
Z dziejów ruchu oporu w powiecie działdowskim Ryszard Juszkiewicz s. 493-498