Znaleziono 2 artykuły

Zenon Kópczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z problematyki nabycia własności przez zasiedzenie Zenon Kópczyński Jan Szachułowicz s. 3-15
Aktualność przepisów kod : Nap. w sprawach spadkowych Zenon Kópczyński Jan Szachułowicz s. 20-33