Znaleziono 2 artykuły

Brygida Kürbisówna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dziejopisarstwo wielkopolskie XIII i XIV wieku", Brygida Kürbisówna, Warszawa 1959 : [recenzja] Brygida Kürbisówna (aut. dzieła rec.) s. 281
"Chronica Petri Comitis Poloniae wraz z tzw. Carmen Mauri", wyd., wstępem i komentarzem opatrzył Marian Plezia, "Pomniki dziejowe Polski", Seria II, t. III, Kraków 1951 : [recenzja] Brygida Kürbisówna Marian Plezia (aut. dzieła rec.) s. 584-595