Znaleziono 11 artykułów

Brygida Kürbis

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szkoła i katecheza według rękopisu z Wessobrunn (München, Clm 22053, ok. 800 r.) Brygida Kürbis s. 1-22
W stulecie monachijskiej filologii łacińskiej średniowiecza Brygida Kürbis s. 73-83
"Buchkunst und Königtum im ottonischen und frühsalishen Reich", Hartmut Hoffmann, Stuttgart 1986 : [recenzja] Brygida Kürbis Hartmut Hoffmann (aut. dzieła rec.) s. 95-97
"Biographie und Epochenstil im lateinischen Mittelalter. I. Von der Passio Perpetuae zu den Dialogi Gregors des Grossen; II. Merovingische Biographie : Italien, Spanien und die Inseln im frühen Mittelalter; III. Karolingische Biographie 750-920 n. Chr.", Walter Berschin, Stuttgart 1986, 1988, 1991 : [recenzja] Brygida Kürbis Walter Berschin (aut. dzieła rec.) s. 111-112
"Lexikon der mittelalterichen Zahlbedeutungen", Heinz Meyer, Rudolf Suntrup, München 1987 : [recenzja] Brygida Kürbis Heinz Meyer (aut. dzieła rec.) Rudolf Suntrup (aut. dzieła rec.) s. 119-120
"Magistri Vincentii dicti Kadłubek Chronica Polonorum", edidit, praefatione notisque instruxit Marianus Plezia, "Monumenta Poloniae Historica", n.s. t. XI, Cracoviae 1994 : [recenzja] Brygida Kürbis Marian Plezia (aut. dzieła rec.) s. 122-124
Słowo w kulturze średniowiecznej Brygida Kürbis s. 151-155
"Tokumei-no Garu Nendaiki, dai Ikkan. Hon'yaku-to chushaku", Masaru Araki, Okayama Daigaku Hogaku-kai Zasshi 42/2, 1993, p. 212-178; 44/2, 1994, p. 334-287=Masaru Araki, Kronika Galla Anonima, tom pierwszy, tłumaczenie i przypisy. Czasopismo Towarzystwa Prawniczego Uniwersytetu w Okayama : [recenzja] Brygida Kürbis Masaru Araki (aut. dzieła rec.) s. 158-159
Bernhard Bischoff (1906-1991) Brygida Kürbis s. 167-170
"Kronika polska", Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), przeł. i oprac. Brygida Kürbis, indeks sporządziła Danuta Zydorek, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992 : [recenzja] Stanisław Szczęsny Brygida Kürbis (aut. dzieła rec.) Mistrz Wincenty (aut. dzieła rec.) Danuta Zydorek (aut. dzieła rec.) s. 216-222
"Kodeks Matyldy : księga obrzędów z kartami dedykacyjnymi", oprac. i edycja Brygida Kürbis z zespołem: Bogdan Bolz, Bogusław Nadolski, Danuta Zydorek, Kraków 2000 : [recenzja] Roman Michałowski Bogdan Bolz (aut. dzieła rec.) Brygida Kürbis (aut. dzieła rec.) Bogusław Nadolski (aut. dzieła rec.) Danuta Zydorek (aut. dzieła rec.) s. 225-228