Znaleziono 10 artykułów

Jacek Kędzierski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmagania biskupa Romana Andrzejewskiego o reaktywowanie Szkoły im. ks. Jana Długosza Jacek Kędzierski s. 123-131
Refleksje chrystologiczne nad encykliką Jana Pawła II "Fides et ratio" Jacek Kędzierski s. 123-132
Fałszowanie papierów wartościowych w polskim prawie karnym Jacek Kędzierski s. 134-137
Ku jedności w Bogu z Chrystusem i Jego Kościołem : kontrowersje wokół deklaracji "Dominus Iesus" Jacek Kędzierski s. 167-177
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 29 grudnia 1995 r. III CZP 183 Jacek Kędzierski s. 242-246
Glosa do uchwały z 21 października 2003 r. I KZP 33 Jacek Kędzierski s. 259-264
Sympozjum "Stanford Law Review" pt. "The Privacy Paradox: Privacy and Its Conflicting Values", Stanford University, 2–3 lutego 2013 r. Jacek Kędzierski s. 291-295
W odpowiedzi Gronu Młodych Autorów Jacek Kędzierski s. 313-315
Czy może wrócić przepoczwarzona cenzura? Jacek Kędzierski s. 313-315
"Kościół jako wspólnota : dogmatyczno-ekumeniczne studium eklezjologii Johna Zizioulasa", Roman Małecki, Lublin 2000 : [recenzja] Jacek Kędzierski Roman Małecki (aut. dzieła rec.) s. 447-450