Znaleziono 3 artykuły

Monika Kępa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ewolucja opodatkowania obrotu niezawodowego w Polsce w latach 1918–1947 Monika Kępa s. 23-41
"Podział zasobów publicznych między administrację rządową i samorządową", Andrzej Niezgoda, Warszawa 2012 : [recenzja] Monika Kępa Andrzej Niezgoda (aut. dzieła rec.) s. 97-101
"Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej" : Konferencja Naukowa, Lublin, 29 marca 2012 Monika Kępa s. 263-267