Znaleziono 27 artykułów

Stanisław Kętrzyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Marceli Handelsman Stanisław Kętrzyński Wincenty Łopaciński
Uwagi o pieczęciach Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego Stanisław Kętrzyński s. 1-68
Karol Wielki i Bolesław Chrobry Stanisław Kętrzyński s. 19-25
Zapis Kazimierza Wielkiego dla Kazimierza Bogusławowica Stanisław Kętrzyński s. 26-47
Kilka uwag o opacie Astryku-Anastazym : (Polska a Dijon) Stanisław Kętrzyński s. 36-51
Formuła "ad relacionem" w kancelaryi polskiej. (1393-1492) Stanisław Kętrzyński s. 39-50
Uwagi i przyczynki do studyów nad kancelaryą koronną Kazimierza Jagiellończyka Stanisław Kętrzyński s. 89-112
Stanisław Kętrzyński, "O elementach chronologicznych dokumentów Kazimierza Wielkiego", Kraków 1913 : [recenzja] Franciszek Bujak Stanisław Kętrzyński (aut. dzieła rec.) s. 96-102
Odpowiedź D-ra St. Kętrzyńskiego Stanisław Kętrzyński s. 102-116
O królestwie wielkopolskiem. (Przyczynek do polemiki prof. O. Balzera i prof. St. Kutrzeby) Stanisław Kętrzyński s. 129-153
Dagome iudex Stanisław Kętrzyński s. 133-151, 332-333
Formuła "ad relacionem" w kancelaryi polskiej. (1393-1492). (Dokończenie) Stanisław Kętrzyński s. 146-171
Na marginesie "Genealogji Piastów" Stanisław Kętrzyński s. 159-209
Zapis Kazimierza Wielkiego dla Kazimierza Bogusławowica Stanisław Kętrzyński s. 164-194
Kilka uwag o opacie Astryku-Anastazym : (Polska a Dijon) - dokończenie Stanisław Kętrzyński s. 172-183
Aleksander Kraushar w życiu Warszawy Stanisław Kętrzyński s. 262-267
Ś. p. ks. Stanisław Ksawery Chodyński Stanisław Kętrzyński s. 267-268
Łukasz Holstenius o Polsce Stanisław Kętrzyński s. 268-269
Ś. p. Bolesław Ulanowski Stanisław Kętrzyński s. 277-279
Ś. p. Tadeusz Wojciechowski Stanisław Kętrzyński s. 279-284
Zapis Kazimierza Wielkiego dla Kazimierza Bogusławowica Stanisław Kętrzyński s. 295-316
Oswald Balzer Stanisław Kętrzyński s. 301-310
Pamięci Joachima Lelewela Stanisław Kętrzyński s. 316-321
Głos w sprawie reedycji polskich źródeł historycznych wieków średnich Stanisław Kętrzyński s. 358-368
Odpowiedź Drowi E. Nowickiemu Stanisław Kętrzyński s. 373-378
"Relatio Ibrahim ibn Jakub de itinere Slavico quae traditur apud al Bekri", ed. commentariis et versione polonica atque latina instruxit T. Kowalski [et al.], "Monumenta Poloniae Historica, nova series", tomus I, Kraków 1946 : [recenzja] Stanisław Kętrzyński T. Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 438-442
"Studia nad relacją o Słowianach, Ibrahima ibn Jakuba", J. Widajewicz, Kraków 1946 : [recenzja] Stanisław Kętrzyński J. Widajewicz (aut. dzieła rec.) s. 439-442