Znaleziono 28 artykułów

Tadeusz Kłak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Żagary : problematyka grupy literackiej Tadeusz Kłak s. 3-32
"L' Art Contemporain" i awangarda Tadeusz Kłak s. 71-94
Kobiety i konie Tadeusz Kłak s. 77-85
Tadeusz Peiper i jego odbiorcy Tadeusz Kłak s. 119-143
"Czasopisma awangardy. Cz. 2, 1931-1939", Tadeusz Kłak, Wrocław 1979 : [recenzja] Oskar Stanisław Czarnik Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 128-131
Listy Bolesława Prusa do Antoniego Osuchowskiego s. 137-174
"Hiszpański wiersz Juliana Przybosia", Tadeusz Kłak, "Ruch Literacki" z.3 (1976) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 138
Listy Tadeusza Peipera do Juliana Przybosia z lat 1927-1933 Tadeusz Kłak s. 142-171
"Czasopisma awangardy". Cz. 1, "1919-1931", Tadeusz Kłak, Wrocław 1978 : [recenzja] Oskar Stanisław Czarnik Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 151-155
">>Europa<<: między awangardą a polityką", Tadeusz Kłak, "Miesięcznik Literacki" nr 11 (1977) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 156
">>L'Art Contemporain<< i awangarda", Tadeusz Kłak, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 4 (1979) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 157
"Czasopisma awangardy. Cz.1: 1919-1931", Tadeusz Kłak, Wrocław 1978 : [recenzja] Krystyna Sierocka Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 161
"Reporter róż. Studia i szkice literackie", Tadeusz Kłak, Katowice 1978 : [recenzja] Jan Zieliński Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 161
"Publicystyka literacka Lecha Piwowara", Tadeusz Kłak, "Ruch Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Ewa Głębicka Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 206
"Liryki lozańskie Tadeusza Różewicza", Tadeusz Kłak, "Roczniki Humnistyczne", T. 19 (1971), z. 1 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 212
">>Nieustannie w dziejach prawdziwa<<", Tadeusz Kłak [w:] "Ludowość dawniej i dziś. Stugia folklorystyczne pod red. R. Górskiego i J. Krzyżanowskiego", Wrocław 1973: [recenzja] Elżbieta Jaworska Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 223
"Między Arkadią a katastrofą", Tadeusz Kłak, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 225
Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie Tadeusz Kłak s. 229-230
"Józef Czechowicz a folklor", Tadeusz Kłak [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 230
"Kobiety i konie", Tadeusz Kłak, "Teksty", nr 2 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 231
"Awangarda lubelska", Tadeusz Kłak, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum et Librorum 7. W kręgu zagadnień awangardy II", Łódź 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 232
"Reporter róż. (O epice Mariana Czuchnowskiego)", Tadeusz Kłak, "Miesięcznik Literacki" nr 1 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 234
"Żagary.Problematyka grupy literackiej", Tadeusz Kłak, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.61, Kraków 1987 : [recenzja] Ewa Głębicka Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 234
"W cieniu awangardy (O Klubie S). Katastrofizm i awangarda", Tadeusz Kłak, Red. T.Bujnicki, T.Kłak, "Prace Naukowe UŚl.", nr 322, Katowice 1979 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 257
"Bolesław Prus. 1847-1912. Kalendarz życia i twórczości", opracowali Krystyna Tokarzówna i Stanisław Fita, pod redakcją Zygmunta Szweykowskiego, Warszawa 1969, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 894, 2 nlb. + 37 wklejek ilustr., 3 wklejki z tablicami : [recenzja] Tadeusz Kłak Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) Krystyna Tokarzówna (aut. dzieła rec.) s. 335-343
"Ptak z węgla. Studia i szkice literackie", Tadeusz Kłak, Katowice 1984 : [recenzja] Dorota Buchwald Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 364
Listy Józefa Czechowicza do Kazimierza Andrzeja Jaworskiego s. 547-589
"Wiersze", Józef Czechowicz, wstęp Roman Rosiak, wiersze oryginalne zebrali i do druku przygotowali Stanisław Piętak, Seweryn Pollak, Jan Śpiewak, wiersze dla dzieci zebrał i do druku przygotował Czesław Janczarski, przekłady zebrał i do druku przygotował Kazimierz Andrzej Jaworski, Lublin 1963, Wydawnictwo Lubelskie, s. 512 + 7 wklejek ilustr. : [recenzja] Tadeusz Kłak Józef Czechowicz (aut. dzieła rec.) Czesław Janczarski (aut. dzieła rec.) Kazimierz Andrzej Jaworski (aut. dzieła rec.) Stanisław Piętak (aut. dzieła rec.) Seweryn Pollak (aut. dzieła rec.) Roman Rosiak (aut. dzieła rec.) Jan Śpiewak (aut. dzieła rec.) s. 636-645