Znaleziono 10 artykułów

Monika Kłos

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metody zarządzania projektami unijnymi realizowanymi przez uczelnie wyższe Małgorzata Baran Monika Kłos s. 7-17
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nowoczesne modele kształcenia Lifelong Learning testowane w uczelniach wyższych w ramach projektów innowacyjnych Małgorzata Baran Monika Kłos Jacek Strojny s. 43-53
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kompetencje jako determinanty gospodarki opartej na wiedzy Monika Kłos s. 51-65
Techniki zarządzania zasobami ludzkimi w projekcie Małgorzata Baran Bożena Klimczak Monika Kłos Jacek Strojny s. 99-112
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kreowanie zachowań przedsiębiorczych w procesie zarządzania zespołem projektowym na przykładzie uczelni wyższej Małgorzata Baran Monika Kłos Jacek Strojny s. 120-134
  Zacytuj
 • Udostępnij
Outsourcing jako strategia tworzenia i rozwoju małych przedsiębiorstw Monika Kłos s. 187-195
Kultura projektowa w procesie zarządzania projektami na uczelniach wyższych – wyniki badania Małgorzata Baran Monika Kłos Jacek Strojny s. 191-206
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czynniki sukcesu w praktyce zarządzania miękkimi projektami unijnymi w uczelniach wyższych Małgorzata Baran Monika Kłos s. 275-285
  Zacytuj
 • Udostępnij
Tworzenie zespołów różnorodnych w przedsiębiorstwach zorientowanych na design Anna Dziadkiewicz Monika Kłos s. 361-374
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategia pozyskiwania talentów katalizatorem przedsiębiorczości Monika Kłos s. 393-406