Znaleziono 30 artykułów

Antonina Kłoskowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozumienie kultury w antropologii kulturalnej i socjologii Antonina Kłoskowska s. 7-34
Zagadnienie małych grup społecznych w socjologii Antonina Kłoskowska s. 9-31
Akademickie a potoczne pojecie kultury Antonina Kłoskowska s. 13-31
The Common Reception of Literature as Exemplified by Stefan Żeromski's Works Antonina Kłoskowska Z. Lewicki (tłum.) s. 15-46
Empiria i teoria w socjologii polskiej Antonina Kłoskowska s. 17-32
Modele społeczne i kultura masowa Antonina Kłoskowska s. 46-71
Wyobrażenia i postawy etniczne dzieci szkół opolskich Antonina Kłoskowska s. 60-94
Potoczny odbiór literatury na przykładzie utworów Żeromskiego Antonina Kłoskowska s. 65-91
Kultura masowa we Francji : francuska sentymentalna prasa kobieca Antonina Kłoskowska s. 73-104
Z problematyki przeobrażeń społecznych i kulturalnych w Polsce połowy XIX wieku Antonina Kłoskowska s. 93-161
Rozwój socjologii francuskiej Antonina Kłoskowska s. 101-106
Badanie modelu rodziny w łódzkim środowisku robotniczym Antonina Kłoskowska s. 116-124
Seminarium urbanistyczno-socjologiczne Antonina Kłoskowska s. 132-134
"The Sociological Imagination", C. W. Mills, New York 1959 : [recenzja] Antonina Kłoskowska C. W. Mills (aut. dzieła rec.) s. 151-155
Socjologia we Francji Antonina Kłoskowska s. 157-162
Historia nauk społecznych wobec historii nauki : (w związku z XI Międzynarodowym Kongresem Historii Nauki) Antonina Kłoskowska s. 159-164
"Sociological Theory : A Book of Readings", L. A. Coser, B. Rosenberg, New York 1957 : [recenzja] Antonina Kłoskowska L. A. Coser (aut. dzieła rec.) B. Rosenberg (aut. dzieła rec.) s. 172-174
Rozwój koncepcji kultury w socjologii polskiej Antonina Kłoskowska s. 194-216
"Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku", red. Antonina Kłoskowska, Wrocław 1991 : [recenzja] Andrzej Miś Antonina Kłoskowska (aut. dzieła rec.) s. 231-233
"Literatura romantyczna w potocznym odbiorze", Antonina Kłoskowska [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Antonina Kłoskowska (aut. dzieła rec.) s. 234
"Family and Kinship in East London", M. Young, P. Willmott, London 1957 : [recenzja] Antonina Kłoskowska P. Willmott (aut. dzieła rec.) M. Young (aut. dzieła rec.) s. 274-276
Międzynarodowe Seminarium poświęcone rozwojowi rodziny w różnych środowiskach kulturalnych Antonina Kłoskowska s. 325-328
"Studies in Class Structure", G. D. H. Cole, London 1955 : [recenzja] Antonina Kłoskowska G. D. H. Cole (aut. dzieła rec.) s. 351-353
"The Chinese Gentry : Studies of Their Role in Nineteenth Century Chinese Society", Chung-li Chang, Seatle 1955 : [recenzja] Antonina Kłoskowska Chung-li Chang (aut. dzieła rec.) s. 355-357
Człowiek i społeczeństwo w wieku rekonstrukcji Antonina Kłoskowska Karl Mannheim (aut. dzieła rec.) s. 355-359
"Religion, Science and Society in the Modern World", A. D. Lindsay, London 1944 : [recenzja] Antonina Kłoskowska A. D. Lindsay (aut. dzieła rec.) s. 502-504
Ruch odrodzenia kultury europejskiej Antonina Kłoskowska s. 506-513
"Francis Bacon : philosopher of industrial science", Benjamin Farrington, Londyn 1951 : [recenzja] Antonina Kłoskowska Benjamin Farrington (aut. dzieła rec.) s. 518-523
"A Handbook of Sociology", W. F. Ogburn, M. F. Nimkoff, London 1947 : [recenzja] Antonina Kłoskowska M. F. Nimkoff (aut. dzieła rec.) W. F. Ogburn (aut. dzieła rec.) s. 665-672
"Reason and Unreason in Sociology : Essays in Sociology and Social Pilosophy", Morris Ginsberg, London 1947 : [recenzja] Antonina Kłoskowska Morris Ginsberg (aut. dzieła rec.) s. 683-685