Znaleziono 3 artykuły

Marcin Kałduński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ustanowienie jurysdykcji na podstawie klauzuli największego uprzywilejowania : zasada eiusdem generis Marcin Kałduński s. 93-127
"Międzynarodowa ochrona praw człowieka a HIV Marcin Kałduński Jan Sandorski (aut. dzieła rec.) s. 249-253
"Przejęcie majątków niemieckich przez Polskę po II wojnie światowej. Studium prawnomiędzynarodowe i porównawcze", Mariusz Muszyński, Bielsko-Biała 2003 : [recenzja] Marcin Kałduński Mariusz Muszyński (aut. dzieła rec.) s. 331-336