Znaleziono 3 artykuły

J. Kaźmierczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Środa Śląska, woj. wrocławskie J. Kaźmierczyk Halina Śledzik-Kamińska s. 114
Brodno, pow. Środa Śląska. Stanowisko 3 J. M. Burdukiewicz K. Bykowski B. Czerska J. Kaźmierczyk S. Pazda s. 120-121
Legnica - Zamek J. Kaźmierczyk Cz. Lasota B. Miszkiewicz J. Rozpędowski s. 190