Znaleziono 3 artykuły

Katarzyna Kabacińska-Łuczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem. Życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku", Dorota Żołądź-Strzelczyk, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Warszawa 2012 : [recenzja] Katarzyna Dormus Katarzyna Kabacińska-Łuczak (aut. dzieła rec.) Dorota Żołądź-Strzelczyk (aut. dzieła rec.) s. 95-99
"Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem : życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku", Dorota Żołądź-Strzelczyk, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Warszawa 2012 : [recenzja] Katarzyna Kabacińska-Łuczak Łukasz Wróbel Dorota Żołądź-Strzelczyk s. 192-196
"Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem : życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku", Dorota Żołądź-Strzelczyk, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Warszawa 2012 : [recenzja] Łukasz Wróbel Katarzyna Kabacińska-Łuczak (aut. dzieła rec.) Dorota Żołądź-Strzelczyk (aut. dzieła rec.) s. 192-196