Znaleziono 14 artykułów

Piotr Kaczmarek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy Awerroes był awerroistą? Piotr Kaczmarek s. 79-94
Kontrowersje wokół osoby i filozofii Awerroesa, czyli recepcja Ibn Ruszda w "dar al-islam i orbis christianorum" Piotr Kaczmarek s. 81-94
Jan Paweł II – kontynuator czy prekursor idei dialogu z islamem? : zestawienie dorobku Papieża Polaka w kontaktach z przedstawicielami muzułmańskiego świata Piotr Kaczmarek s. 107-121
Czy chrześcijanie i muzułmanie są ludami Księgi? Piotr Kaczmarek s. 107-120
"Przewodnik po filozofii średniowiecznej. Od św. Augustyna do Joachima z Fiore", red. Agnieszka Kijewska, Kraków 2012 : [recenzja] Piotr Kaczmarek Agnieszka Kijewska (aut. dzieła rec.) s. 159-166
Jezus i Jego Krzyż - – rozważania na marginesie myśli teologicznej Josepha Ratzingera Piotr Kaczmarek s. 203-217
"Islam in the Modern World", Seyyed Hossein NASR, New York 2012 : [recenzja] Piotr Kaczmarek Seyyed Hossein (aut. dzieła rec.) s. 224-228
"Złote stolice Arabów", Marek M. Dziekan, Warszawa 2011 : [recenzja] Piotr Kaczmarek Marek M. Dziekan (aut. dzieła rec.) s. 224-231
„Święty Charbel mnich cudotwórca. Życie, cuda, orędzia, modlitwy”, Patrizia Cattaneo, tłum. M. Stebart, Kraków 2013 : [recenzja] Piotr Kaczmarek Patrizia Cattaneo (aut. dzieła rec.) M. Stebart (tłum.) s. 239-240
„Poszukiwanie literatury”, Jan Sochoń, Warszawa 2012 : [recenzja] Piotr Kaczmarek Jan Sochoń (aut. dzieła rec.) s. 240-242
Benedykta XVI zmaganie o dialog z islamem Piotr Kaczmarek s. 245-262
Sprawozdanie z sympozjum naukowego „Wiara i Kultura. Razem czy osobno?” zorganizowanego przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – Warszawa, 13 kwietnia 2013 r. Piotr Kaczmarek s. 265-269
„Opera Omnia. Teologia liturgii”, t. 11, Joseph Ratzinger, tłum. W. Szymona, Lublin 2012 : [recenzja] Piotr Kaczmarek Joseph Ratzinger (aut. dzieła rec.) W. Szymona (tłum.) s. 283-285
„Wiara początkiem życia wewnętrznego”, Andrzej Santorski, Warszawa 2012 : [recenzja] Piotr Kaczmarek Andrzej Santorski (aut. dzieła rec.) s. 285-287