Znaleziono 9 artykułów

Jadwiga Kaczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Powieści Kruczkowskiego w ogniu polemik literackich lat trzydziestych", Jadwiga Kaczyńska, "Miesięcznik Literacki" nr 5 (1975) : [recenzja] Jadwiga Kaczyńska Jadwiga Kaczyńska (aut. dzieła rec.) s. 99
"Historia w dramatach Dąbrowskiej", Teresa Walas, "Dialog", T. 17 (1972), nr 6 : [recenzja] Jadwiga Kaczyńska Teresa Walas (aut. dzieła rec.) s. 198
"Leon Kruczkowski - prozaik", Józef Zając, Kraków 1972 : [recenzja] Jadwiga Kaczyńska Józef Zając (aut. dzieła rec.) s. 198
"Zaproszenie do kochania", Katarzyna Meloch, Lublin 1972 : [recenzja] Jadwiga Kaczyńska Katarzyna Meloch (aut. dzieła rec.) s. 202
"Znalezione piórko", Danuta Zamącińska, "Roczniki Humnistyczne", T. 19 (1971), z. 1 : [recenzja] Jadwiga Kaczyńska Danuta Zamącińska (aut. dzieła rec.) s. 216
"Studia z historii literatury dla dzieci i młodzieży. Praca zbiorowa", Wanda Grodzieńska, Warszawa 1971 : [recenzja] Jadwiga Kaczyńska Wanda Grodzieńska (aut. dzieła rec.) s. 216
"U źródeł kształtowania się warsztatu twórczego Marii Dąbrowskiej", Aleksandra Kosanowska-Barabasz, Wrocław 1971 : [recenzja] Jadwiga Kaczyńska Aleksandra Kosanowska-Barabasz (aut. dzieła rec.) s. 234
"Nad debiutem Kazimiery Iłłakowiczówny. / Fragmenty Jadwiga Kaczyńska Barbara Łopatkówna (aut. dzieła rec.) s. 242
"Granica", Zofia Nałkowska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1971 : [recenzja] Jadwiga Kaczyńska Zofia Nałkowska (aut. dzieła rec.) s. 254