Znaleziono 2 artykuły

Edward Kadany

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Stosunki literackie polsko-czeskie i polsko-słowackie 1890-1939", Stanisław Bylina, Barbara Jaroszewicz-Kleindienst, Edward Kadany, Jadwiga Russocka, Red. J.Śliziński, Wrocław 1978 : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Stanisław Bylina (aut. dzieła rec.) Barbara Jaroszewicz-Kleindienst (aut. dzieła rec.) Edward Kadany (aut. dzieła rec.) Jadwiga Russocka (aut. dzieła rec.) s. 265
"Próba porównania literatury zachodniosłowiańskiej i południowosłowiańskiej o II wojnie światowej", Edward Kadany, "Z polskich studiów slawistycznych" V, t.II (1978) : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Edward Kadany (aut. dzieła rec.) s. 305