Znaleziono 1 artykuł

Grzegorz Kadzioch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Il ministro del sacramento del matrimonio nella tradizione e nel diritto canonico latino e orientale", Grzegorz Kadzioch, Roma 1977 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Grzegorz Kadzioch (aut. dzieła rec.) s. 257-259