Znaleziono 7 artykułów

Edward Kajdański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Autentyzm relacji Maurycego Beniowskiego z jego żeglugi przez Morze Beringa. Kontrowersja wokół położenia geograficznego dawnej wyspy Kadiak Edward Kajdański s. 41-78
Ocena obserwacji Maurycego Beniowskiego dotyczących febry na wyspie Madagaskar z lat 1773-1776 Antoni Jonecko Edward Kajdański s. 103-111
Medicus Sinicus Michała Boyma Edward Kajdański s. 335-370
Nieznane informacje o chińskich bogactwach mineralnych w dziełach Michała Boyma Edward Kajdański s. 623-660
Autentyzm relacji Maurycego Beniowskiego z jego żeglugi przez Morze Beringa : pierwszy opis i pierwsze rysunki Wyspy Św. Wawrzyńca Edward Kajdański s. 681-718
"Fort Grochowski", Edward Kajdański, Cieszyn 1982 : [recenzja] Tadeusz Słabczyński Edward Kajdański (aut. dzieła rec.) s. 817-820
Beniowski na wyspach Riukriu Edward Kajdański s. 819-870