Znaleziono 5 artykułów

Stanisław Kalabiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja? Lata 1905 - 1907 na ziemiach polskich", Stanisław Kalabiński, Feliks Tych, Warszawa 1969 : [recenzja] Albin Koprukowniak Stanisław Kalabiński (aut. dzieła rec.) Feliks Tych (aut. dzieła rec.) s. 248-251
"Źródła do dziejów klasy robotniczej na ziemiach polskich", pod red. St. Kalabińskiego, t. III: "Królestwo Polskie i Białostocczyzna", wyd. H. Altman (i in.), cz. 1-4, Warszawa 1968-1972 : [recenzja] Jan Kancewicz H. Altman (aut. dzieła rec.) Stanisław Kalabiński (aut. dzieła rec.) s. 496-501
Udział burżuazji polskiej w ofensywie kontrrewolucji (lipiec 1906 - czerwiec 1907 r.) Stanisław Kalabiński s. 537-582, 638-639
"Metody i wyniki. Z warsztatu historyka dziejów społeczeństwa polskiego", pod red. Stanisława Kalabińskiego przy współudziale Joanny Hensel i Ireny Rychlikowej, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej Biernat Joanna Hensel (aut. dzieła rec.) Stanisław Kalabiński (aut. dzieła rec.) Irena Rychlikowa (aut. dzieła rec.) s. 595-596
"Polska klasa robotnicza : studia historyczne", t. I-III, pod red. Stanisława Kalabińskiego, Warszawa 1970-1972 : [recenzja] Juliusz Łukasiewicz Stanisław Kalabiński (aut. dzieła rec.) s. 736-741