Znaleziono 31 artykułów

Sławomir Kalembka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jak widzę wiek dwudziesty? Maria Bogucka Stanisław Ciesielski Antoni Czubiński Eugeniusz Duraczyński Stanisław Grzybowski Wojciech Iwańczak Sławomir Kalembka Marcin Kula Jerzy Kłoczowski Marian Leczyk Stanisław Litak Czesław Madajczyk Wojciech Materski Krzysztof Michałek Jerzy Myszor Jan Powierski Piotr Radzikowski Stanisław Salmonowicz Tomasz Schramm Jerzy Serczyk Hieronim Szczegóła Lech Trzeciakowski Wacław Urban Roman Wapiński Jan E. Zamojski Marian Zgórniak Zygmunt Zieliński Michał Śliwa s. 3-75
Słowo wstępne Sławomir Kalembka s. 3-5
Koncepcje odzyskania niepodległości w polskiej myśli politycznej doby zaborów : (zarys problematyki) Sławomir Kalembka s. 5-21
Zofia Mołodcówna i Witold Armon - twórcy podstaw Katedry Bibliotekoznawstwa UMK Sławomir Kalembka s. 11-24
Badania historyczne w ośrodku olsztyńskim - stan i postulaty Sławomir Kalembka s. 13-18
Kilka wspomnień i refleksji z początków starań o wpisanie Torunia na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Sławomir Kalembka s. 25-31
O potrzebie pełnej syntezy dziejów prasy polskiej na Warmii i Mazurach w XIX i w pierwszej połowie XX wieku Sławomir Kalembka Wojciech Wrzesiński s. 27-44
Dwa epizody z walk partii Mielęckiego w 1863 r. : Ciepliny i Dobrosołowo Sławomir Kalembka s. 33-53
Lista Polaków usuniętych z kantonów Vaud i Genewa po wyprawie sabaudzkiej z lutego 1834 roku Sławomir Kalembka s. 79-88
Raport rejencyjnych władz pruskich w Gąbinie z 1835 r. o przerzucie wydawnictw emigracyjnych przez Prusy Wschodnie do zaboru rosyjskiego Sławomir Kalembka Kazimierz Wajda s. 93-97
Tajemniczy pamiętnik z powstania 1831 roku na Litwie Ignacego Klukowskiego Sławomir Kalembka s. 103-110
"Odzyskany" rękopiśmienny szumeński "Dziennik Emigracji" z 1850 roku : reedycja Sławomir Kalembka s. 107-134
Generał La Fayette przyjaciel Wielkiej Emigracji Sławomir Kalembka s. 113-120
"Prasa demokratyczna Wielkiej Emigracji : dzieje i główne koncepcje polityczne (1832-1863)", Sławomir Kalembka, Toruń 1977 : [recenzja] Małgorzata Rubiec-Masalska Sławomir Kalembka (aut. dzieła rec.) s. 122-124
Z dziejów czasopiśmiennictwa naukowego emigracji popowstaniowych - "Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu" Sławomir Kalembka s. 131-148
"Z kart Wielkiej Emigracji : prasa obozu arystokratyczno-konserwatywnego w latach 1832-1848", Stanisław Szostakowski, Olsztyn 1974 : [recenzja] Sławomir Kalembka Stanisław Szostakowski (aut. dzieła rec.) s. 132-136
"Wielka Emigracja. Polskie wychodźctwo polityczne w latach 1831-1862", Sławomir Kalembka, Warszawa 1971 : [recenzja] None None Sławomir Kalembka (aut. dzieła rec.) s. 135
Królewiec i Berlin widziane w 1817 roku okiem architekta wileńskiego : raport Karola Podczaszyńskiego Sławomir Kalembka s. 175-184
Opinie prasy polskiej o wydarzeniach w Macedonii w 1903 roku Sławomir Kalembka s. 183-201
Koncepcje granic i ustroju politycznego Polski niepodległej przedstawiane na łamach prasy demokratycznej Wielkiej Emigracji Sławomir Kalembka s. 199-212
Wysokość nakładów prasy lyońskiej w 1841 roku (materiały) Sławomir Kalembka s. 237-251
Jan Wojciechowski 1927-2005. Wspomnienie Sławomir Kalembka s. 247-254
"Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborców", pod red. Sławomira Kalembki i Norberta Kasparka, Olsztyn 1998 : [recenzja] Danuta Kasparek Sławomir Kalembka (aut. dzieła rec.) Norbert Kasparek (aut. dzieła rec.) s. 334-335
"Polish revolutionary populism. A study in agrarian socialist thought from the 1830s to the 1850s", Peter Brock, Toronto and Buffalo 1977 : [recenzja] Sławomir Kalembka Peter Brock, (aut. dzieła rec.) s. 361-364
"Kindheit in Ostpreussen", Marion Gräfin Dönhoff, Berlin 1988, Berlin 1991; "Dzieciństwo w Prusach Wschodnich", Marion Gräfin Dönhoff, Berlin 1993; "Before the Storm. Memories of my Youth in Old Prussia", Marion Gräfin Dönhoff, New York 1990 : [recenzja] Sławomir Kalembka Marion Gräfin Dönhoff (aut. dzieła rec.) s. 367-370
"Dziennik z lat 1831-1834", Szymon Konarski, przyg. do druku Bolesław Łopuszański i Anatol Smirnow, Wrocław [i in.] 1973 : [recenzja] Sławomir Kalembka Szymon Konarski (aut. dzieła rec.) Anatol Smirnow (aut. dzieła rec.) Bolesław Łopuszański (aut. dzieła rec.) s. 537-539
"Mosty w Polsce i mostowscy polscy (od czasów najdawniejszych do końca I wojny światowej)", Janusz Jankowski, Wrocław 1973 : [recenzja] Sławomir Kalembka Janusz Jankowski (aut. dzieła rec.) s. 579-582
"Towarzystwo Demokratyczne Polskie, t. I A-I B", Józef Żmigrodzki, Londyn 1983 : [recenzja] Sławomir Kalembka Józef Żmigrodzki (aut. dzieła rec.) s. 605-608
Jeszcze o archiwaliach z Poitiers dotyczących emigracji polskiej w XIX w. Sławomir Kalembka s. 608-610
"Towarzystwo Demokratyczne Polskie w latach 1832-1846", Sławomir Kalembka, Toruń 1966 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Sławomir Kalembka (aut. dzieła rec.) s. 678-680
"Polemiki ideologiczne J. N. Janowskiego", Helena Rzadkowska, Warszawa 1960 : [recenzja] Sławomir Kalembka Helena Rzadkowska (aut. dzieła rec.) s. 809-813