Znaleziono 2 artykuły

Piotr Kalicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ochrona dziedzictwa archeologicznego w Peru Piotr Kalicki s. 75-90
Model of interregional contacts between highland and coastal groups in late Pre-Colombian periods in lomas of the Central Coast of Peru Piotr Kalicki s. 83-110