Znaleziono 2 artykuły

Anna Kalina

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Polska w starej fotografii", red. Joanna Kułakowska-Lis, Olszanica : BOSZ, 2005 : [recenzja] Anna Kalina Joanna Kułakowska-Lis (aut. dzieła rec.) s. 114-116
"Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego na Mazowszu", Jerzy Szałygin, Warszawa : Wydaw. DiG, 2004 : [recenzja] Anna Kalina Jerzy Szałygin (aut. dzieła rec.) s. 187-190