Znaleziono 3 artykuły

Stanisław Kalinowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Orygenes, "Komentarz do Ewangelii św. Jana" VI, 45/23 Stanisław Kalinowski s. 203-204
"Prośba za chrześcijanami. O zmartwychwstaniu umarłych", Atenagoras z Aten, z jęz. grec. przeł., wstępem i przypisami opatrzył Stanisław Kalinowski, Warszawa 1985 : [recenzja] Ewa Wipszycka Atenagoras z Aten (aut. dzieła rec.) Stanisław Kalinowski (aut. dzieła rec.) s. 828-829
"Homilie o Księgach Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej", Orygenes, przekł. i oprac. Stanisław Kalinowski, wstęp ks. Emil Stanula, Warszawa 1984 : [recenzja] Ewa Wipszycka Stanisław Kalinowski (aut. dzieła rec.) Emil Stanula (aut. dzieła rec.) s. 829-830