Znaleziono 9 artykułów

Jerzy Kaliszan

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Synonimia słowotwórcza atrybutywnych nazw osobowych w języku polskim i rosyjskim Jerzy Kaliszan s. 57-61
Homografia leksykalno-gramatyczna rzeczowników w języku rosyjskim Jerzy Kaliszan s. 87-93
Synonimia słowotwórcza żeńskich nazw osobowych w językach polskim i rosyjskim Jerzy Kaliszan s. 138-142
Семантическая конденсация в сфере аббревиации Jerzy Kaliszan s. 155-160
Кристаллизация новых префиксальных типов в результате переосмысления словообразовательной формы существительных с производной префиксально-суффиксальной основой Jerzy Kaliszan s. 165-173
Kompresja strukturalna w nowym słownictwie rosyjskim Jerzy Kaliszan s. 167-172
Rosyjskie homonimy słowotwórcze w sferze denominalnych rzeczowników sufiksalnych Jerzy Kaliszan s. 175-180
Семантическая конденсация в сфере композиции Jerzy Kaliszan s. 221-225
Об одиoм типe омонимии производных имен прилагательных в русском и польском языкax Jerzy Kaliszan s. 261-265