Znaleziono 31 artykułów

Marek Kazimierz Kamiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stosunki sowiecko-niemieckie w kontekście polityki międzynarodowej ZSRR (1938-1941) Marek Kazimierz Kamiński s. 5-30
Polityka Edvarda Beneša i jego ekipy wobec rządu polskiego na uchodźstwie gen. Władysława Sikorskiego (październik 1939 r. - czerwiec 1940 r.) Marek Kazimierz Kamiński s. 27-52
Wrzesień 1939 roku w Polsce : splot wydarzeń militarnych i politycznych Marek Kazimierz Kamiński s. 29-44
Problem wycofania wojsk czeskich z części Śląska Cieszyńskiego między Wisłą a Olzą (luty 1919 r.) Marek Kazimierz Kamiński s. 35-60
Rząd RP Stanisława Mikołajczyka wobec konferencji ministrów spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Związku Sowieckiego i Stanów Zjednoczonych w Moskwie (19-30 października 1943 roku) Marek Kazimierz Kamiński s. 61-83
Rząd RP na uchodźstwie gen. Władysława Sikorskiego wobec powołania Tymczasowego Rządu Czechosłowackiego w Londynie (lipiec-wrzesień 1940 r.) Marek Kazimierz Kamiński s. 89-99
Mniej znane karty stosunków polsko-francusko-czechosłowackich podczas II wojny światowej Marek Kazimierz Kamiński Ewa Orlof s. 99-117
"Na najwyższym szczeblu. Spotkania premierów Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej", Marek Kazimierz Kamiński, Jacek Tebinka, Warszawa 1999 : [recenzja] Marek Jabłonowski Marek Kazimierz Kamiński (aut. dzieła rec.) Jacek Tebinka (aut. dzieła rec.) s. 122-125
Odpowiedź Kazimierza Papéego na ankietę rządu polskiego na uchodźstwie dotyczącą polskiej polityki zagranicznej wobec Czechosłowacji w 1938 r. Marek Kazimierz Kamiński Ewa Orlof s. 145-158
"Polsko-radzieckie stosunki polityczne w latach 1932-1935", Stanisław Gregorowicz, Wrocław 1982 : [recenzja] Marek Kazimierz Kamiński Stanisław Gregorowicz (aut. dzieła rec.) s. 166-171
„Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne 1945-1948”, Marek Kazimierz Kamiński, Warszawa 1990 : [recenzja] Michał Jerzy Zacharias Marek Kazimierz Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 168-173
"Konflikt polsko-czeski 1918-1921", Marek Kazimierz Kamiński, Warszawa 2001 : [recenzja] Tadeusz Kisielewski Marek Kazimierz Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 181-188
"Edvard Beneš i kwestia niemiecka w Czechach", Piotr M. Majewski, Warszawa 2001 : [recenzja] Marek Kazimierz Kamiński Piotr Maciej Majewski (aut. dzieła rec.) s. 193-198
"Tragedia polityka, księdza i człowieka (Jozef Tiso 1887-1947)", Ivan Kamenec, Warszawa 2001 : [recenzja] Marek Kazimierz Kamiński Ivan Kamenec (aut. dzieła rec.) s. 219-222
"Edvard Beneš kontra gen. Władysław Sikorski. Polityka władz czechosłowackich na emigracji wobec rządu polskiego na uchodźstwie 1939-1943", Marek Kazimierz Kamiński, Warszawa 2005, ss. 384 : [recenzja] Tadeusz Kisielewski Marek Kazimierz Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 228-234
List do Redakcji "Dziejów Najnowszych" Marek Kazimierz Kamiński s. 229-231
"Rewanż za Monachium. Z dziejów czechosłowackiej polityki wobec sąsiadów w latach 1945-1947", Andrzej Kastory, Kraków 1996 : [recenzja] Marek Kazimierz Kamiński Andrzej Kastory (aut. dzieła rec.) s. 233-240
"Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941-1944", Piotr Gontarczyk, Warszawa 2003, Fronda, ss. 464 : [recenzja] Marek Kazimierz Kamiński Piotr Gontarczyk (aut. dzieła rec.) s. 242-247
[List do redakcji "Dziejów Najnowszych"] Marek Kazimierz Kamiński Piotr Maciej Majewski Ewa Orlof s. 255
"Edvard Beneš we współpracy z Kremlem: polityka zagraniczna władz czechosłowackich na emigracji w latach 1943–1945", Marek Kazimierz Kamiński, Warszawa 2009 : [recenzja] Marcin Czyżniewski Marek Kazimierz Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 259-263
Polityka Edvarda Beneša a problem polsko-sowieckich stosunków politycznych (listopad 1943 - styczeń 1944) Marek Kazimierz Kamiński s. 271-287, 378
Stalinizm jako system represji Marek Kazimierz Kamiński s. 309-314
„Konflikt polsko–czeski 1918–1921”, Marek Kazimierz Kamiński, Warszawa 2001 : [recenzja] Sławomir M. Nowinowski Marek Kazimierz Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 364-367
„Polska w polityce międzynarodowej (1939-1945). Zbiór dokumentów 1939”, oprac. Włodzimierz T. Kowalski, Warszawa 1989 : [recenzja] Marek Kazimierz Kamiński Włodzimierz T. Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 365-368
U dyplomatycznych podstaw polsko-czechosłowackiego układu o przyjaźni i wzajemnej pomocy z 10 marca 1947 roku Marek Kazimierz Kamiński s. 461-484
Brytyjska polityka "dyskretnego poparcia" dla PPS (grudzień 1946 - lipiec 1947 roku) Marek Kazimierz Kamiński s. 527-547, 640-641
"Polityka Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wobec Polski, 1944-1949", Lubomir Zyblikiewicz, Warszawa 1984 : [recenzja] Marek Kazimierz Kamiński Lubomir Zyblikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 615-620
W odpowiedzi Lubomirowi Zyblikiewiczowi Marek Kazimierz Kamiński s. 620-621
W odpowiedzi Lubomirowi Zyblikiewiczowi Marek Kazimierz Kamiński s. 620-621
Skład personalny terenowych placówek organizacji cywilnej w powstaniu styczniowym Marek Kazimierz Kamiński s. 659-681
"Z problemów odbudowy i rozwoju organizacyjnego PPS 1944-1946", Antoni Reiss, Warszawa 1971 : [recenzja] Marek Kazimierz Kamiński Antoni Reiss (aut. dzieła rec.) s. 747-750