Znaleziono 13 artykułów

Witold Kamieniecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Geneza Państwa Litewskiego Witold Kamieniecki s. 1-20
Pobyt króla Jana Zapolyi w Polsce w 1528 roku Witold Kamieniecki s. 49-62
Przegląd literatury historycznej węgierskiej Witold Kamieniecki s. 100-116
"Studya nad stosunkami narodowościowemi na Litwie przed Unią Lubelską", Jan Jakubowski, Warszawa 1912 : [recenzja] Witold Kamieniecki Jan Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 102-107
Geneza Państwa Litewskiego. (Dokończenie) Witold Kamieniecki s. 121-153
"Historycy i politycy warszawscy 1900-1950", Witold Kamieniecki, Wrocław 1992 : [recenzja] Marian Marek Drozdowski Witold Kamieniecki (aut. dzieła rec.) s. 137-142
Pobyt króla Jana Zapolyi w Polsce w 1528 roku Witold Kamieniecki s. 154-169
Wpływy zakonne na ustrój litewski Witold Kamieniecki s. 160-186
Litwa w literaturze historycznej rosyjskiej Witold Kamieniecki s. 222-234
Konstytucya 3 Maja 1791 r. jako reforma państwowa Witold Kamieniecki s. 257-268
Ograniczenia wyznaniowe w prawodawstwie litewskim w XV i XVI wieku Witold Kamieniecki s. 268-282
Pobyt króla Jana Zapolyi w Polsce w 1528 roku Witold Kamieniecki s. 297-313
W przededniu Komisyi Edukacyjnej : przyczynek do dziejów szkolnictwa w Polsce Witold Kamieniecki s. 399-406