Znaleziono 10 artykułów

F. Kanclerz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Roboty konserwatorskie na Kremlu w Rostowie n/Donem F. Kanclerz B. Gniadowski (aut. dzieła rec.) s. 131-132
Zagrożenie zabytków architektonicznych przez wody zbiorników przy zaporach rzecznych F. Kanclerz A. Wiktorowa (aut. dzieła rec.) s. 132
"Pałac Staszica i inne odbudowane gmachy", F. Kanclerz, "Stolica", R. III, nr 37 F. Kanclerz (aut. dzieła rec.) s. 141
"Poczta Saska oddana do użytku", F. Kanclerz, "Stolica", R. III, nr 34 F. Kanclerz (aut. dzieła rec.) s. 141
"Malowidła w kamienicy Balcerowskiej", F. Kanclerz, "Stolica", R. III, nr 48 F. Kanclerz (aut. dzieła rec.) s. 141
"Służba konserwatorska", F. Kanclerz, A. Kwiatkowski, "Miasto", R. II, nr 9 : [recenzja] J. Lepiarczyk F. Kanclerz (aut. dzieła rec.) A. Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 212
Park etnograficzny w Rydze F. Kanclerz s. 220
    Zacytuj
  • Udostępnij
Prace konserwatorskie przy wieży katowskiej w Bieczu F. Kanclerz s. 244-245
Drewniane detale architektoniczne pałacyku Lubomirskich w Rzeszowie F. Kanclerz s. 245-246
Architektura białoruska F. Kanclerz M. S. Kacer (aut. dzieła rec.) s. 291-292