Znaleziono 9 artykułów

Feliks Kanclerz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Turystyczne wykorzystanie zabytkowych zajazdów Feliks Kanclerz s. 37-39
Ochrona i konserwacja zabytków architektury na Węgrzech Feliks Kanclerz s. 49-57
Ogólnopolska konferencja konserwatorska w dniach 25 i 26 marca 1965 r. Feliks Kanclerz s. 55-56
Realizacja Uchwały Rady Ministrów z 1960 r. o zagospodarowaniu obiektów zabytkowych Feliks Kanclerz s. 69
Ochrona zabytków budownictwa przemysłowego Feliks Kanclerz s. 113-118
"Problemy odbudowy zabytków", Feliks Kanclerz, "Miasto", R. III, nr 2 : [recenzja] J. Lepiarczyk Feliks Kanclerz (aut. dzieła rec.) s. 179-180
"Zabytki architektorniczne w nowej Warszawie", Feliks Kanclerz, "Miasto", R. III, nr 9 : [recenzja] J. Lepiarczyk Feliks Kanclerz (aut. dzieła rec.) s. 180
"Pałac Błękitny", Feliks Kanclerz, "Stolica", R. VII, nr 3 (241) : [recenzja] J. Lepiarczyk Feliks Kanclerz (aut. dzieła rec.) s. 180
"Kamienica Książąt Mazowieckich", Feliks Kanclerz, "Stolica", R. VI, nr 19 (234) : [recenzja] J. Lepiarczyk Feliks Kanclerz (aut. dzieła rec.) s. 213