Znaleziono 5 artykułów

Ireneusz Kania

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 1803 -1832", t.1 "Uniwersytet Wileński", t. 2 "Szkoły podstawowe i średnie", Daniel Beauvois, tł. Ireneusz Kania, Lublin 1991 : [recenzja] Albin Koprukowniak Daniel Beauvois (aut. dzieła rec.) Ireneusz Kania (tłum.) s. 126-129
Sztuka a nuda Witold Gombrowicz Ireneusz Kania (tłum.) s. 154-159
My i styl Witold Gombrowicz Ireneusz Kania (tłum.) s. 250-254
„Żywot Apolloniusza z Tiany”, Flawiusz Filostratos, z greckiego przełożył Ireneusz Kania, przedmową opatrzyła Maria Dzielaska, Kraków 1997 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Maria Dzielska (aut. dzieła rec.) Ireneusz Kania (aut. dzieła rec.) s. 329
Rozanow: filozofia chuligańska Jadwiga Mizińska Jacek Chmielewski (aut. dzieła rec.) Ireneusz Kania (aut. dzieła rec.) Piotr Nowak (aut. dzieła rec.) Wasilij Rozanow (aut. dzieła rec.) s. 435-438