Znaleziono 19 artykułów

Leszek Kania

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sądy wojenne w armii Królestwa Polskiego (1815-1831) Leszek Kania s. 13-43
Sądy wojskowe w armii Księstwa Warszawskiego : prawo, struktury, praktyka Leszek Kania s. 15-47
Przegląd i charakterystyka źródeł wojskowego prawa karnego w dawnej Polsce na tle dziejów polskich sił zbrojnych (do 1795 r.) : rys prawno-historyczny Leszek Kania s. 31-51
Wymiar sprawiedliwości antykomunistycznego podziemia zbrojnego w Inspektoracie AK-WiN Lublin 1945-1947 Leszek Kania s. 41-59
O pojedynkach, kodeksie Boziewicza i ludziach honoru : szkic prawno-historyczny Leszek Kania s. 45-64
Organizacja i funkcjonowanie podziemnego wymiaru sprawiedliwości na Wileńszczyźnie w latach II wojny światowej (1940-1945) Leszek Kania s. 49-85
Służba sprawiedliwości Wojska Polskiego we Francji i w Wielkiej Brytanii (październik 1939 - październik 1940) Leszek Kania s. 67-96
Prawnicy wobec okupacji Wileńszczyzny w latach II wojny światowej Leszek Kania s. 87-94
Wspomnienie o adw. Eugeniuszu Śmiarowskim (1878–1932) Leszek Kania s. 138-142
Zarys organizacji audytoriatu Wojska Polskiego i polskich formacji wojskowych II Rzeczypospolitej (1914–1948) Leszek Kania s. 145-153
Na marginesie książki o najwyższych władzach wojskowych II Rzeczypospolitej Leszek Kania Piotr Krzysztof Marszałek (aut. dzieła rec.) s. 162-170
Administracja polskich obozów dla jeńców i internowanych wojennych w polsko-ukraińskiej wojnie o Galicję Wschodnią (1918-1919) Leszek Kania s. 189-202
Adwokat Stanisław Ochocki (1907–1977) – szef sądownictwa wojskowego Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej Leszek Kania s. 189-193
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie konstytucyjności niektórych przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności prawnej podmiotów zbiorowych Leszek Kania s. 207-214
"Sądy wojskowe w Polskich Siłach Zbrojnych i ich kompetencje w sprawach karnych w latach 1914-2002", Robert Ostafiński-Bodler, Toruń 2002 : [recenzja] Leszek Kania Robert Ostafiński-Bodler (aut. dzieła rec.) s. 219-228
"Żandarmeria Wojskowa w latach 1921-1939", Edward Jaroszuk, Kraków 2009 : [recenzja] Leszek Kania Edward Jaroszuk (aut. dzieła rec.) s. 269-273
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 sierpnia 2008 r., sygn. akt II SA/Łd 301 Leszek Kania s. 277-280
Ochrona porządku prawnego i bezpieczeństwa publicznego podczas obrony Lwowa (listopad 1918 – marzec 1919) Leszek Kania s. 293-310
Konferencja prorektorów państwowych wyższych szkół zawodowych w Sulechowie 18-19 kwietnia 2006 r. Leszek Kania s. 315-316