Znaleziono 12 artykułów

Bogumiła Kaniewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metatekstowy sposób bycia Bogumiła Kaniewska s. 20-33
O sposobach i funkcjach mityzacji : Nowak - Myśliński - Redliński Bogumiła Kaniewska s. 91-113
Mimetyzm formalny w polskiej prozie współczesnej Bogumiła Kaniewska s. 95-128
W cieniu holokaustu Bogumiła Kaniewska s. 111-116
Od Erosa do kamyczka Bogumiła Kaniewska s. 125-130
Meandry mimesis Bogumiła Kaniewska s. 154-160
"Skąd wziąć złoty aksamit" albo metafizyka baby Bogumiła Kaniewska s. 163-170
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Świat w granicach „ja” : o narracji pierwszoosobowej", Bogumiła Kaniewska, Poznań 1997 : [recenzja] Marcin Wołk Bogumiła Kaniewska (aut. dzieła rec.) s. 208-215
"Logos i mythos w kulturze XX wieku", red. Seweryna Wysłouch, Bogumiła Kaniewska, Monika Brzóstowicz-Klajn, Poznań 2003 : [recenzja] Kamila Budrowska Monika Brzóstowicz-Klajn (aut. dzieła rec.) Bogumiła Kaniewska (aut. dzieła rec.) Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 246-253
"Gustaw Herling-Grudziński - Tradycja i współczesność kultury europejskiej" : Poznań, 22-24 XI 1990 Bogumiła Kaniewska s. 247-253
"Poetyka powieści niefabularnej", Bogdan Owczarek, Warszawa 1999 : [recenzja] Bogumiła Kaniewska Bogdan Owczarek (aut. dzieła rec.) s. 254-267
Wiesława Myśliwskiego rytuały mowy i myśli Bogumiła Kaniewska s. 451-461