Znaleziono 13 artykułów

Małgorzata Kaniewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji "Spojrzenia na bezpieczeństwo energetyczne : Polska, Europa, Świat" : Warszawa, 24 maja 2011 Małgorzata Kaniewska s. 135-136
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Filozofia zrównoważonego rozwoju" : Warszawa, 25 listopada 2010 Małgorzata Kaniewska s. 137-140
Sprawozdanie z konferencji "Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym Ziemi", PAN, Warszawa 24 listopada 2008 Dominika Dzwonkowska Małgorzata Kaniewska s. 235-237
Sprawozdanie z konferencji "Energetyka odnawialna i klimat", UKSW, Warszawa, 6 maja 2009 r. Małgorzata Kaniewska s. 261-263
Sprawozdanie z III międzynarodowej konferencji z cyklu "Człowiek i świat : wymiary odpowiedzialności", APS, Warszawa 15 maja 2009 r. Małgorzata Kaniewska s. 264-265
Sprawozdanie z Konferencji Jubileuszowej dedykowanej ks. prof. dr. hab. Józefowi M. Dołędze Małgorzata Kaniewska Marcin Klimski s. 271-275
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej pt. "Filozofia zrównoważonego rozwoju" Małgorzata Kaniewska Agnieszka Klimska s. 280-282
Sprawozdanie z konferencji pt. "Przygotowanie społeczeństwa do zagrożeń powodowanych zmianami klimatu" Małgorzata Kaniewska s. 283-285
Sprawozdanie z warsztatów COP-owskich Alicja Jawor Małgorzata Kaniewska s. 286-288
Globalne przyczyny zmian klimatu i ich przewidywany wpływ na środowisko Małgorzata Kaniewska s. 533-538
Sprawozdanie z konferencji naukowej z cyklu "Problemy XXI wieku" : "Natura kobiety : jej swoistość i przeznaczenie" : Warszawa, 7.11.2007 r. Małgorzata Kaniewska s. 569-572
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Klimat & Człowiek : jaka przyszłość dla Europy i Świata?" : Warszawa 19.11.2007 r. Małgorzata Kaniewska s. 573-574
Sprawozdanie z konferencji "Między Bali a Poznaniem : Polska wobec zmiqan klimatu : nauka-gospodarka-polityka-społeczeństwo" : Warszawa, 14.05.2008 r. Małgorzata Kaniewska s. 605-608