Znaleziono 6 artykułów

Przemysław Kantyka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Eucharystologia wybranych wyznań chrześcijańskich Przemysław Kantyka Karol Starczewski s. 49-73
O uzdrowieniu relacji katolicko-prawosławnych – z okazji wizyty papieża Benedykta u patriarchy Bartłomieja Przemysław Kantyka s. 67-80
Poezja filmowa – film poetycki Przemysław Kantyka s. 153-166
Autorytet nauczania kościelnego w procesie przekazywania wiary : ekumeniczny zarys tradycji anglikańskiej i rzymskokatolickiej Przemysław Kantyka s. 233-244
"Ku wspólnemu rozumieniu Kościoła : eklezjologia dialogu katolicko-metodystycznego", Przemysław Kantyka, Lublin 2008 : [recenzja] Jacek Salij Przemysław Kantyka (aut. dzieła rec.) s. 275-278
Ekumeniczna lektura adhortacji «Ecclesia in Europa» - perspektywa rzymskokatolicka Przemysław Kantyka s. 299-306