Znaleziono 8 artykułów

Dariusz Karczewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Studia nad trzynastowiecznymi dokumentami klasztoru norbertanek w Strzelnie Dariusz Karczewski s. 109-130
Uwagi o wydaniu lustracji wielkopolskich i kujawskich : "Lustracje województw wielkopolskich i kujawskich 1659-1665, cz. 2, Województwo sieradzkie, łęczyckie, brzesko-kujawskie, inowrocławskie i ziemia dobrzyńska", wyd. Z. Górski, J. Pakulski, A. Tomczak, Toruń 1996 Waldemar Chorążyczewski Dariusz Karczewski Z. Górski (aut. dzieła rec.) J. Pakulski (aut. dzieła rec.) A. Tomczak (aut. dzieła rec.) s. 116-121
Konferencja "Opactwo w Byszewie-Koronowie na tle działalności kulturowej cystersów na Kujawach i Pomorzu Wschodnim : w 750-lecie przybycia cystersów do Byszewa" (Koronowo 11-13 V 2000) Dariusz Karczewski s. 171-172
"Dokumenty polskie z archiwów dawnego Królestwa Węgier, t. 1 (do 1450 r.)", wyd. i oprac. Stanisław A. Sroka, Kraków 1998 : [recenzja] Dariusz Karczewski Stanisław Sroka (aut. dzieła rec.) s. 228-229
"Akta procesu joannitów śląskich z 1336 r. w sprawie sześcioletniej dziesięciny papieskiej", Kazimierz Jasiński, Jan Tęgowski, "Prace Naukowe WSP w Częstochowie, Zeszyty Historyczne", z. 5, pod. red. Marcelego Antoniewicza i Marka Cetwińskiego, Częstochowa 1998, s. 111-134 : [recenzja] Dariusz Karczewski Kazimierz Jasiński (aut. dzieła rec.) Jan Tęgowski (aut. dzieła rec.) s. 229
"Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku)", ed. Andrzej Radzimiński, Dariusz Karczewski, Zbigniew Zyglewski, Bydgoszcz-Toruń 2010 : [recenzja] Marek L. Wójcik Dariusz Karczewski (aut. dzieła rec.) Andrzej Radzimiński (aut. dzieła rec.) Zbigniew Zyglewski (aut. dzieła rec.) s. 324-325
„Dĕjiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420”, Katařina Chárvatová, Praha 1998 : [recenzja] Dariusz Karczewski Katařina Chárvatová (aut. dzieła rec.) s. 478-479
„Českorakouské vstahy ve 13. století. Rakousko (včeně Štýrska, Korutan a Kraňska) v projektu velké říše Přemysla Otakara II”k vydání připravili Marie Bláhová a Ivan Hlaváček za spolupráce Jana Hrdiny a Petra Kubína, Praha 1998 : [recenzja] Dariusz Karczewski Maria Bláhová (aut. dzieła rec.) Ivan Hlaváček (aut. dzieła rec.) Jan Hrdin (aut. dzieła rec.) Petr Kubín (aut. dzieła rec.) s. 595-597