Znaleziono 11 artykułów

Krystyna Kardyni-Pelikánová

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Poznałem Krym Twój..." : Josef Svatopluk Machar wobec "Sonetów Krymskich" A. Mickiewicza Krystyna Kardyni-Pelikánová s. 77-96
"Chłopi" W. S. Reymonta w czeskich przekładach Krystyna Kardyni-Pelikánová s. 89-108
Utopie i antyutopie w literaturze czeskiej Krystyna Kardyni-Pelikánová s. 95-115
"Czescy tłumacze Norwida", Krystyna Kardyni-Pelikánová, "Prace Polonistyczne", S. 29 (1973) : [recenzja] Ewa Szary Krystyna Kardyni-Pelikánová (aut. dzieła rec.) s. 102
"Kontakty literackie polsko-czeskie w dobie powstania styczniowego", Krystyna Kardyni-Pelikanova, Wrocław 1975 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Krystyna Kardyni-Pelikanova (aut. dzieła rec.) s. 165
">>Lilla Weneda<< Słowackiego wobec mitu Słowianina o gołębim sercu. (Z dziejów recepcji Rękopisów Królodworskiego i Zielonogórskiego w Polsce)", Krystyna Kardyni-Pelikanová, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Halina Gacowa Krystyna Kardyni-Pelikanová (aut. dzieła rec.) s. 187
"Lilla Weneda" Słowackiego wobec mitu Słowianina o gołębim sercu : (z dziejów recepcji Rękopisów Królodworskiego i Zielonogórskiego w Polsce) Krystyna Kardyni-Pelikánová s. 187-207
"Księgi narodu" w czeskim ruchu radykalno-demokratycznym w dobie powstania styczniowego Krystyna Kardyni-Pelikánová s. 212-229
Polonoznawczy Kongres Interdyscyplinarny w Pradze Krystyna Kardyni-Pelikánová s. 213-217
"Karel Havliček Borovský w kręgu literatury polskiej. studia", Krystyna Kardyni-Pelikanová, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Krystyna Kardyni-Pelikanová (aut. dzieła rec.) s. 241
">>Poznałem Krym twój...<<, Josef Svatopluk Machar wobec >>Sonetów Krymskich<< A.Mickiewicza", Krystyna Kardyni-Pelikánová, "Prace Polonistyczne" S.38 (1982): [recenzja] Bożena Mądra Krystyna Kardyni-Pelikánová (aut. dzieła rec.) s. 362