Znaleziono 1 artykuł

J. F. Kariakin

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Nieczajewszczyzna" i jej komentatorzy : (na marginesie książki A. I. Wołodin, J. F. Kariakin, E. G. Plimak, Czernyszewskij ili Nieczajew? O podlinnoj i mnimoj riewolucjonnosti w oswoboditielnom dwiżenii Rossii 50-60-ch godow XIX wieka, Moskwa 1976) Wiktoria Śliwowska J. F. Kariakin (aut. dzieła rec.) E. G. Plimak (aut. dzieła rec.) A. I. Wołodin (aut. dzieła rec.) s. 537-544