Znaleziono 13 artykułów

Helena Karwacka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O działalności teatralnej Witolda Wandurskiego Helena Karwacka s. 18-98
Lata literackiego terminowania Władysława Broniewskiego Helena Karwacka s. 31-87
Witold Wandurski - propagator twórczości Majakowskiego w Polsce : (przyczynek do recepcji) Helena Karwacka s. 75-95
Poeta modernistycznego przełomu : o młodzieńczej twórczości poetyckiej Jerzego Żuławskiego Helena Karwacka s. 86-102
"Artur Glisczyński. Pieśniarz fabrycznej Łodzi", Helena Karwacka, Łódź 1975 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Helena Karwacka (aut. dzieła rec.) s. 101
"Łódź w oczach pozytywistki. >>Wśród kąkolu<< Walerii Marrené-Morzkowskiej-pierwsza powieść o fabrycznym mieście", Helena Karwacka, "Prace Polonistyczne" S.XXXI (1975) : [recenzja] Izabela Jarosińska Helena Karwacka (aut. dzieła rec.) s. 101
Łódź w oczach pozytywistki : "Wśród kąkolu" Walerii Marrené-Morzkowskiej - pierwsza powieść o fabrycznym mieście Helena Karwacka s. 147-174
">>Opis miasta Łodzi<< Oskara Flatta początkiem piśmiennictwa przemysłowego miasta", Helena Karwacka, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Jan Zieliński Helena Karwacka (aut. dzieła rec.) s. 189
"Lata literackiego terminowania Władysława Broniewskiego", Helena Karwacka, "Prace Polonistyczne" S.XXX (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Helena Karwacka (aut. dzieła rec.) s. 205
"Witold Wandurski - propagator twórczości Włodzimierza Majakowskiego w Polsce", Helena Karwacka, "Prace Polonistyczne", T. 28 (1972) : [recenzja] Izabela Jarosińska Helena Karwacka (aut. dzieła rec.) s. 206
"Opis miasta Łodzi" Oskara Flatta początkiem piśmiennictwa przemysłowego miasta Helena Karwacka s. 249-264
"Warszawski Kabaret Artystyczno-Literacki Homus", Helena Karwacka, Warszawa 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Helena Karwacka (aut. dzieła rec.) s. 301
"Mój łódzki okres - to była moja młodość!" Jacek Brzozowski Helena Karwacka Agnieszka Kałowska Krystyna Pietrych s. 381-395