Znaleziono 8 artykułów

Jan Mirosław Kasjan

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Zagadki i rozmaite pytania służące zabawie i nauce : antologia polskiej zagadki literackiej", wybrał, oprac. i wstępem i przypisami opatrzył Jan Mirosław Kasjan, Toruń 1992 : [recenzja] Krystyna Stasiewicz Jan Mirosław Kasjan (aut. dzieła rec.) s. 218-221
Antonina Bartoszewicz (6 grudnia 1924 - 11 grudnia 1992) Jan Mirosław Kasjan s. 241-244
"O typach kompozycji tekstu w polskich cieśniach ludowych", Jan Mirosław Kasjan, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXII. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.137, Toruń 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Jan Mirosław Kasjan (aut. dzieła rec.) s. 272
"Przysłowia i metaforyka potoczna w twórczości Słowackiego", Jan Mirosław Kasjan, Toruń 1966, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego, tom XVII, zeszyt 2, ss. 172 + errata na wklejce : [recenzja] Zbigniew Nowak Jan Mirosław Kasjan (aut. dzieła rec.) s. 283-288
"Jan Kanty Grodzki i jego >>gadki<<", Jan Mirosław Kasjan, "Literatura Ludowa" nr 1 (1988) : [recenzja] Anna Wieczorkiewicz Jan Mirosław Kasjan (aut. dzieła rec.) s. 286
"Polska zagadka ludowa", Jan Mirosław Kasjan, Wrocław 1983 : [recenzja] Grażyna Janowicz Jan Mirosław Kasjan (aut. dzieła rec.) s. 364
Z problematyki ludowych pieśni żołnierskich Jan Mirosław Kasjan s. 382-388
"O badaniach nad genezą i przemianami zagadki", Jan Mirosław Kasjan, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXI. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.126, Toruń 1982 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Jan Mirosław Kasjan (aut. dzieła rec.) s. 437