Znaleziono 32 artykuły

Norbert Kasparek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyprawa przeciw gwardiom i bitwa pod Ostrołęką (1831) Maciej Rybiński s. 7-24
Uniwersyteckie środowisko historyczne Olsztyna: subiektywny szkic do portretu Norbert Kasparek s. 9-21
"Opis krótki lat upłynionych", Tadeusz Józef Chamski, oprac. i wstępem poprzedził Robert Bielecki, Warszawa 1989 : [recenzja] Norbert Kasparek Robert Bielecki (aut. dzieła rec.) Tadeusz Józef Chamski (aut. dzieła rec.) s. 77
Żołnierze powstania listopadowego w Prusach : powroty i emigracja Norbert Kasparek s. 77-94
In Quest of surrender: the November Uprising Army During Capitulation Talks of September 1831 Norbert Kasparek s. 85-112
"Preussisch Eylau 7-8 luty 1807, Kampania zimowa Napoleona w Prusach Wschodnich (3 styczeń - 1 marzec 1807)", Tomasz Rogacki, Nakło 1991 : [recenzja] Norbert Kasparek Tomasz Rogacki (aut. dzieła rec.) s. 103-105
Dwadzieścia pięć lat olsztyńskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej Norbert Kasparek s. 107-108
Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddzial w Olsztynie za lata 1998-2001 Norbert Kasparek s. 117-122
O Prusach Wschodnich w epoce stanisławowskiej Norbert Kasparek s. 123-130
"Ziemie Dzielnicy Pruskiej w polskich koncepcjach i działalności politycznej 1864-1939", Marian Mroczko, Gdańsk 1994 : [recenzja] Norbert Kasparek Marian Mroczko (aut. dzieła rec.) s. 136-138
"Obrona Warszawy 6-7 września 1831 roku", Tomasz Strzeżek, Olsztyn 1996 : [recenzja] Norbert Kasparek Tomasz Strzeżek (aut. dzieła rec.) s. 166-170
"Józef Bem 1794-1850", Eligiusz Kozłowski, Warszawa 1989 ; "Generał Bem", Jadwiga Chudzikowska, Warszawa 1990 : [recenzja] Norbert Kasparek Jadwiga Chudzikowska (aut. dzieła rec.) Eligiusz Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 191-193
"Listopadowi żołnierze w Prusach Wschodnich i Zachodnich w latach 1831-1833. Wspomnienia relacje", wybrał i wstępem opatrzył Norbert Kasparek, Olsztyn 1992 : [recenzja] Zbigniew Fras Norbert Kasparek (aut. dzieła rec.) s. 192-194
Profesor Wojciech Wrzesiński –- doktor honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie : wspomnienie o historyku Norbert Kasparek s. 221-223
Relacja Jean-Philippa Graffenauera (1775-1838) : Polska widziana oczami lekarza Wielkiej Armii Piotr Daszkiewicz Norbert Kasparek s. 223-232
    Zacytuj
  • Udostępnij
Polskie zainteresowania Prusami Wschodnimi w dobie Księstwa Warszawskiego Norbert Kasparek s. 229-237
"Cesarz Mikołaj II. Młodość i pierwsze lata panowania 1868-1900, cz. I: Młodość ; cz. II: Na tronie", Jan Sobczak, Olsztyn 1998 : [recenzja] Norbert Kasparek Jan Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 236-238
Kronika Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych za rok 2001 Norbert Kasparek Jan Sobczak s. 265-274
Bibliografia publikacji Janusza Jasińskiego za lata 1988-2000 Norbert Kasparek s. 281-290
Królewiec w kręgu polskich zainteresowań w pierwszej połowie XIX wieku (do Wiosny Ludów) Norbert Kasparek s. 287-295
"Pamiętnik 1827-1840", Tomasz Puchalski, wstęp napisał Władysław Rostocki, rękopis przygotowali Jan Skarbek i Jan Ziółek, językoznawczo oprac. Tadeusz Brajerski, Lublin 1987 : [recenzja] Norbert Kasparek Tadeusz Brajerski (aut. dzieła rec.) Tomasz Puchalski (aut. dzieła rec.) Władysław Rostocki (aut. dzieła rec.) Jan Skarbek (aut. dzieła rec.) Jan Ziółek (aut. dzieła rec.) s. 287-288
"Powstańczy epilog. Żołnierze listopadowi w dniach klęski i internowania 1831-1832", Norbert Kasparek, Olsztyn 2001 : [recenzja] Jerzy Maroń Norbert Kasparek (aut. dzieła rec.) s. 295-298
Uroczystość jubileuszowa prof. Sławomira Kalembki Roman Jurkowski Norbert Kasparek s. 295-298
Zbrodnia w Fischau w 1832 roku Norbert Kasparek s. 297-309
"Polska opinia publiczna wobec Prus Wschodnich w XIX i XX wieku", po red. Norberta Kasparka i Andrzeja Staniszewskiego, Olsztyn 1997 : [recenzja] Adam Hołub Norbert Kasparek (aut. dzieła rec.) Andrzej Staniszewski (aut. dzieła rec.) s. 303-307
"Armia Wielkiego Księcia Konstantego. Wyszkolenie i dyscyplina Wojska Polskiego w latach 1815-1830", Maciej Trąbski, Oświęcim 2013 : [recenzja] Norbert Kasparek Maciej Trąbski (aut. dzieła rec.) s. 331-338
"Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborców", pod red. Sławomira Kalembki i Norberta Kasparka, Olsztyn 1998 : [recenzja] Danuta Kasparek Sławomir Kalembka (aut. dzieła rec.) Norbert Kasparek (aut. dzieła rec.) s. 334-335
"Czarnogórcy i Serbowie w rosyjskiej polityce księcia Adama Jerzego Czartoryskiego (1802-1806)", Piotr Żurek, Kraków 2009 : [recenzja] Norbert Kasparek Piotr Żurek s. 409-416
Profesor Stanisław Szostakowski (1929-1994) Norbert Kasparek s. 481-482
Profesor Tadeusz Kisielewski i jego praca w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie Norbert Kasparek s. 517-519
Wokół dziejów militarnych wschodniopomorskiego obszaru działań wojennych Sławomir Augusiewicz Norbert Kasparek Jerzy Maroń Wiesław Wróblewski (aut. dzieła rec.) s. 555-575
Ewolucje stanowiska Theodora von Schöna wobec powstania listopadowego Norbert Kasparek s. 587-599