Znaleziono 9 artykułów

Henryk Katz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Zmarnowane lata"? : na marginesie recenzji Roberta F. Leslie z pracy H. Katza, Liga Reformy. Studium politycznej organizacji robotniczej w średniowiktoriańskiej Anglii, Łódź 1962 Henryk Katz s. 319-322
Delegacja robotnicza u Palmerstona : epizod ruchu na rzecz powstania styczniowego Henryk Katz s. 333-337
"The Anti-Corn Law League, 1838-1846", Norman McCord, London 1958 : [recenzja] Henryk Katz Norman McCord (aut. dzieła rec.) s. 396-399
Robotnicy londyńscy w walce o prawo do mityngów Henryk Katz s. 437-473
"A History of socialist thought. T. I: Socialist thought - the forerunners 1789-1850", G. D. H. Cole, London 1953, T. II: "Marxism and anarchism 1850-1890", G. D. H. Cole, London 1954 : [recenzja] Henryk Katz G. D. H. Cole (aut. dzieła rec.) s. 613-618
"Karl Marx and the British Labour Movement : years of the First International", Henry Collins, Chaim Abramsky, London 1965 : [recenzja] Henryk Katz Chaim Abramsky (aut. dzieła rec.) Henry Collins (aut. dzieła rec.) s. 688-691
"The making of the English working class", E. P. Thompson, London 1963 : [recenzja] Henryk Katz E. P. Thompson (aut. dzieła rec.) s. 698-701
"Liga Reformy : studium politycznej orgaznizacji robotniczej w średniowiktoriańskiej Anglii", Henryk Katz, Łódź 1962 : [recenzja] Robert F. Leslie Henryk Katz (aut. dzieła rec.) s. 704-705
"American Suffrage from Property to Democracy, 1760-1860", Chilton Williamson, Princeton 1960 : [recenzja] Henryk Katz Chilton Williamson (aut. dzieła rec.) s. 805-807