Znaleziono 3 artykuły

Zdzisław Kazanowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiana społeczna wywołana upadkiem komunizmu w Polsce w percepcji dwóch pokoleń: pracowników socjalnych i ich dorastających dzieci Maria Chodkowska Zdzisław Kazanowski s. 203-218
Skala gotowości młodzieży do integracji szkolnej z rówieśnikami z niepełnosprawnością : propozycja narzędzia Zdzisław Kazanowski s. 225-230
Demograficzne uwarunkowania gotowości młodzieży do integracji szkolnej z rówieśnikami z niepełnosprawnością Zdzisław Kazanowski s. 231-236