Znaleziono 4 artykuły

Antonina Keckowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Położenie chłopów u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej", B. Baranowski, Z. Libiszowska, R. Rosin, Warszawa 1953 : [recenzja] Antonina Keckowa Janina Leskiewiczowa Bohdan Baranowski (aut. dzieła rec.) Zofia Libiszowska (aut. dzieła rec.) R. Rosin (aut. dzieła rec.) s. 112-115
"Z dziejów górnictwa solnego w Polsce", Kazimierz Maślankiewicz, Warszawa 1965 : [recenzja] Antoni Gaweł Antonina Keckowa Kazimierz Maślankiewicz (aut. dzieła rec.) s. 114-119
"Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce", T. 2, Wieliczka 1968 : [recenzja] Antonina Keckowa s. 410-412
"Melchior Walbach : z dziejów kupiectwa warszawskiego XVI wieku", Antonina Keckowa, Warszawa 1955 : [recenzja] Tadeusz Chudoba Antonina Keckowa (aut. dzieła rec.) s. 569-572