Znaleziono 30 artykułów

jacek Kempa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo redakcji Jacek Kempa Wojciech Surmiak s. 5-6
Zagadnienie zastępczości w soteriologii Anzelma z Canterbury i jej współczesnej recepcji Jacek Kempa s. 24-39
Konsequenzen der Unterscheidung zwischen der Christologie "von oben" und der Christologie "von unten" in der Soteriologie Jacek Kempa s. 26-42
Miejsce soteriologii w systemie teologii dogmatycznej Jacek Kempa s. 43-60
Zentrale Anliegen der christlichen Soteriologie im Denken Anselms von Canterbury Jacek Kempa s. 62-70
Soteriologia dramatyczna wobec teorii zadośćuczynienia Anzelma z Canterbury Jacek Kempa s. 68-81
Ciągłość i zmiany w historii podstawowego dylematu chrystologii Jacek Kempa s. 86-98
Die Satisfaktionstheorie Anselms von Canterbury in der nachkonziliaren polnischen theologischen Literatur Jacek Kempa s. 94-107
Die Satisfaktionstheorie Anselms von Canterbury in der nach- konziliaren polnischen theologischen Literatur Jacek Kempa s. 94-107
"Konieczność zbawienia : antropologiczne założenia soteriologii Anzelma z Canterbury", Jacek Kempa, Katowice 2009 : [recenzja] Jan Słomka Jacek Kempa (aut. dzieła rec.) s. 176-181
"Das Kriterium des Christseins : Grundriss der Gnadenlehre", Karl-Heinz Menke, Regensburg 2003 : [recenzja] Jacek Kempa Karl-Heinz Menke (aut. dzieła rec.) s. 177-181
"Jezus nasz Odkupiciel : chrześcijańskie ujęcie zbawienia", Gerald O’Collins, Kraków 2009 : [recenzja] Jacek Kempa Gerald O'Collins (aut. dzieła rec.) s. 191-194
"Przeznaczenie", A. Gesché, Poznań 2006 : [recenzja] Jacek Kempa A. Gesché (aut. dzieła rec.) s. 230-232
"Dogmatik", Herald Wagner, Kohlhammer 2003 : [recenzja] jacek Kempa Herald Wagner (aut. dzieła rec.) s. 231
"In allem auf Christus hin : zur theologischen Funktion der Rechtfertigungslehre", B. Kleinschwärzer-Meister, Freiburg - Basel - Wien 2007 : [recenzja] Jacek Kempa B. Kleinschwärzer-Meister (aut. dzieła rec.) s. 232-233
Tożsamość człowieka a jego postawa prospołeczna : materiały z sympozjum wykładowców teologii fundamentalnej, Katowice 22–24 IX 2003 r. Jacek Kempa Andrzej Stefan Nowicki Sławomir Zieliński s. 250-274
Słowo Redakcji Jacek Kempa s. 273
Soteriologiczne znaczenie kategorii „Chrystus Nauczyciel” : szkic historyczno-dogmatyczny Jacek Kempa s. 275-289
Eindeutigkeit und Pluralität in der Soteriologie. Bemer kungen am Rande des Entwurfs von W. Hryniewicz Jacek Kempa s. 311-321
Pytanie o implikowaną hermeneutykę teologiczną Anzelma z Canterbury Jacek Kempa s. 387-396
"Stellvertretung : Begriffsgeschichtliche Studien zur Soteriologie", Stephan Schaede, Tübingen 2004 : [recenzja] Jacek Kempa Stephan Schaede (aut. dzieła rec.) s. 446-449
"Iustitia Dei : A History of the Christian Doctrine of Justification : Third Edition", Alister E. McGrat, Cambridge 2005 : [recenzja] Jacek Kempa Alister E. McGrat (aut. dzieła rec.) s. 449-451
"Dokumenty synodów od 50 do 381 roku", A. Baron, H. Pietras, Kraków 2006 : [recenzja] Jacek Kempa A. Baron (aut. dzieła rec.) H. Pietras (aut. dzieła rec.) s. 451-453
"Die Vorstellung vom Norden und der Eurozentrismus : Eine Auswertung der patristischen und mittelalterlichen Literatur", Piotr Kochanek, Mainz 2004 : [recenzja] Jacek Kempa Piotr Kochanek (aut. dzieła rec.) s. 454-455
"Traktat o Jezusie Chrystusie [w:] Dogmatyka", Grzegorz Strzelczyk, Warszawa 2005 : [recenzja] Jacek Kempa Grzegorz Strzelczyk (aut. dzieła rec.) s. 455-458
"Traktat o zbawieniu, [w:] Dogmatyka, t. 3", Michał Paluch, Warszawa 2006 : [recenzja] Jacek Kempa Michał Paluch (aut. dzieła rec.) s. 481-485
"Różnica i tajemnica. Objawienie jako teologiczne źródło ludzkiej sobości", Robert J. Woźniak, Poznań 2012 : [recenzja] Jacek Kempa Robert J. Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 485-490
"Chrystus", Adolphe Gesché, Poznań 2005 : [recenzja] Jacek Kempa Adolphe Gesché (aut. dzieła rec.) s. 495-500
"Nowa wizja zarządzania Kościołem", Damian Wąsek, Kraków 2014 : [recenzja] Jacek Kempa Damian Wąsek (aut. dzieła rec.) s. 509-514
"Metafory jako mowa odpowiadająca Bogu" : Jürgena Werbicka ujęcie roli metaforyki w teologii Jacek Kempa s. 518-534