Znaleziono 12 artykułów

Mariusz Kicia

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wzrost gospodarczy a rozwój społeczny Mariusz Kicia s. 43-54
Heuristic valuation and investment performance of individual investors Mariusz Kicia s. 67-78
MVA i zysk netto a stopa zwrotu dla spółek giełdowych o najniższej kapitalizacji Mariusz Kicia s. 81-88
Czynniki makroekonomiczne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym Mariusz Kicia s. 87-95
Rola mikrofirm w kreowaniu pasażerskiego ruchu lotniczego w Polsce a plany rozwoju Portu Lotniczego Lublin Mariusz Kicia s. 117-124
Ocena ryzyka niepowodzenia aktywności proinnowacyjnej w sektorze MŚP województwa lubelskiego Mariusz Kicia s. 229-238
Aspekty behawioralne aktywności proinnowacyjnej w sektorze msp województwa lubelskiego Mariusz Kicia s. 243-252
Horyzont inwestycyjny a techniki analityczne polskich inwestorów Mariusz Kicia s. 267-276
Źródła informacji a zarządzanie portfelem na rynku kapitałowym Mariusz Kicia s. 275-286
    Zacytuj
  • Udostępnij
Czy giełda to kasyno? : wpływ światowego kryzysu finansowego na postrzeganie mechanizmów giełdowych Mariusz Kicia s. 411-418
    Zacytuj
  • Udostępnij
Ryzyko inwestowania w akcje małych spółek w okresie dekoniunktury Mariusz Kicia s. 622-629
Pomiędzy teorią a praktyką : dydaktyka przedmiotu "Portfel inwestycyjny" na studiach Finanse i Rachunkowość na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie Mariusz Kicia s. 1027-1034
    Zacytuj
  • Udostępnij