Znaleziono 4 artykuły

Ewelina Kiełek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykorzystanie i wpływ wybranych instrumentów polityki innowacyjnej na rozwój MSP w Polsce : analiza na podstawie badań wtórnych Ewelina Kiełek Robert Stanisławski s. 123-201
Instrumenty polityki innowacyjnej stymulujące innowacyjność MSP w Polsce na przykładzie kredytu technologicznego Ewelina Kiełek s. 145-159
Kredyt technologiczny jako narzędzie finansowe działań innowacyjnych : studium przypadku Ewelina Kiełek s. 197-212
Kredyt technologiczny na przykładzie firmy Marani Ewelina Kiełek s. 203-219