Znaleziono 8 artykułów

Zbigniew Kiernikowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"W mocy słowa i sakramentu : biblijne inspiracje współczesnego duszpasterstwa", Zbigniew Kiernikowski, Warszawa 2011 : [recenzja] Roman Bartnicki Zbigniew Kiernikowski (aut. dzieła rec.) s. 208-212
"Eucharystia i jedność", Zbigniew Kiernikowski, Częstochowa 2000 : [recenzja] Bogdan Poniży Zbigniew Kiernikowski (aut. dzieła rec.) s. 210-215
"Dwoje jednym ciałem w Chrystusie : o chrześcijańskim małżeństwie i rodzinie jako sakramencie zbawienia", Zbigniew Kiernikowski, Warszawa 2000 : [recenzja] Zbigniew Kiernikowski Jan Załęski s. 227-228
"Eucharystia i jedność", Zbigniew Kiernikowski, Częstochowa 2000 : [recenzja] Jan Załęski Zbigniew Kiernikowski (aut. dzieła rec.) s. 228-232
"Papieski Instytut Polski w Rzymie - Pontificium Institutum Ecclesiasticum Polonorum in Urbe. Historia i współczesność, t. 3. Sympozjum 1996", Zbigniew Kiernikowski i in. (red.), Rzym 2001 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Zbigniew Kiernikowski (aut. dzieła rec.) s. 229-231
"Posługiwanie Ojcostwu Boga", Zbigniew Kiernikowski, Warszawa 2001 : [recenzja] Jan Załęski Zbigniew Kiernikowski (aut. dzieła rec.) s. 232-234
W tajemnicy Niepokalanej pełnia nowego stworzenia : list pasterski na Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w 150 rocznicę ogłoszenia dogmatu Zbigniew Kiernikowski s. 295-301
Chwalebna Eucharystia pokarmem pokornej Oblubienicy Zbigniew Kiernikowski s. 297-311