Znaleziono 2 artykuły

Joachim Kierzek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rentgenowska analiza fluorescencyjna w badaniu dzieł sztuki : wybrane zagadnienia Joachim Kierzek Jerzy Kunicki-Goldfinger Bożena Małożewska-Bućko s. 166-181
Oznaczanie zawartości K2O w zabytkowych szkłach przy użyciu spektrometrii gamma Joachim Kierzek Jerzy Kunicki-Goldfinger s. 392-395