Znaleziono 13 artykułów

Krzysztof Kietliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podstawy zobowiązań moralnych Izraela w nauczaniu proroków z VIII w. przed Chr. Krzysztof Kietliński s. 25-38
Wina i wstyd : analiza ligwistyczna jako prolegomena do nauczania Kościoła katolickiego z zakresu moralności Krystyna Długosz-Kurczabowa Krzysztof Kietliński s. 63-94
Etyczne wybory w konsumpcji Krzysztof Kietliński s. 69-82
Praca jako wyraz współczesnego patriotyzmu Krzysztof Kietliński s. 96-107
Aspekty etyczne prawa własności intelektualnej Krzysztof Kietliński s. 103-117
"Religia a gospodarka" : VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Nałęczów, 16-18 V 2005 Krzysztof Kietliński s. 211-218
Zjawisko agnostycyzmu w dokumentach Kościoła Katolickiego Krzysztof Kietliński s. 225-236
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w obliczu regionalizacji i globalizacji" Krzysztof Kietliński s. 225-231
Moralność w formacjach społeczno-ekonomicznych Krzysztof Kietliński s. 229-264
"Ekonomia dobra i zła : w poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street", Krzysztof Kietliński Tomáš Sedláček s. 244-250
"Oblicza kryzysu w Biblii", Waldemar Chrostowski, Mirosław Mróz, Toruń 2004 : [recenzja] Krzysztof Kietliński Waldemar Chrostowski (aut. dzieła rec.) Mirosław Mróz (aut. dzieła rec.) s. 254-263
"Praca : konsumpcjonizm i nowi ubodzy", Zygmunt Bauman, Kraków 2006 : [recenzja] Krzysztof Kietliński s. 259-264
"Powołanie lidera biznesu : refleksja", Papieska Rada Iustita et Pax 2012 : [recenzja] Krzysztof Kietliński s. 295-299