Znaleziono 8 artykułów

Andrzej Kijowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[„Jeśli przyjąć (…), że klasycyzm francuski (…)”] Andrzej Kijowski s. 5
["Może te wszystkie <<wieki>>, prądy, przełomy (...)"] Andrzej Kijowski s. 5
"Listopadowy wieczór", Andrzej Kijowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Jacek Trznadel Andrzej Kijowski (aut. dzieła rec.) s. 135
Z notesu konwojenta Andrzej Kijowski s. 189-195
"Siła fatalna", Andrzej Kijowski, "Twórczość" nr 11 (1980) : [recenzja] Jan Zieliński Andrzej Kijowski (aut. dzieła rec.) s. 214
"Tematy Miłosza", Andrzej Kijowski, "Twórczość" nr 6 (1981) : [recenzja] Izabela Jarosińska Andrzej Kijowski (aut. dzieła rec.) s. 233
"Kategoria Gombrowicza", Andrzej Kijowski, "Twórczość" R.XXVII (1971) : [recenzja] Jacek Trznadel Andrzej Kijowski (aut. dzieła rec.) s. 250
"O dobrym Naczelniku i niezłomnym Rycerzu", Andrzej Kijowski, Kraków 1984 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Andrzej Kijowski (aut. dzieła rec.) s. 408